Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Zespół Szkół Budowlanych oferuje możliwość kształcenia w następujących szkołach i zawodach:

Technikum Budowlane

4-letnie technikum dla absolwentów gimnazjów

5-letnie technikum dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum Drzewne

4-letnie technikum dla absolwentów gimnazjów

5-letnie technikum dla absolwentów szkół podstawowych

Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1 (kształcenie w systemie dualnym)

3-letnia szkoła branżowa zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych

Uczniowie Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 odbywają zajęcia praktyczne w firmach budowlanych i zakładach rzemieślniczych. Są w nich zatrudnieni w charakterze młodocianych pracowników. Otrzymują wynagrodzenie, a okres ten wlicza się także do stażu pracy i po ukończeniu nauki, zdaniu egzaminu otrzymują oprócz dyplomu zawodowego także świadectwo pracy, które dokumentuje trzyletnie doświadczenie zawodowe.