Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Dekarz, elektryk, spawacz i technik technologii drewna potrzebni od zaraz… Reportaż w „Kurierze Lubelskim”

Zespół Szkół Budowlanych oferuje możliwość kształcenia w następujących szkołach i klasach:

Technikum Budowlane

Technikum Drzewne

Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1 (kształcenie w systemie dualnym)

Uczniowie Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 odbywają zajęcia praktyczne w firmach budowlanych i zakładach rzemieślniczych. Są w nich zatrudnieni w charakterze młodocianych pracowników. Otrzymują wynagrodzenie, a okres ten wlicza się także do stażu pracy i po ukończeniu nauki, zdaniu egzaminu otrzymują oprócz dyplomu zawodowego także świadectwo pracy, które dokumentuje trzyletnie doświadczenie zawodowe (więcej…).