» Start

Bursa nr 8

Pracownicy

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają:

  • Dyrektor Szkoły oraz Bursy: Aleksander Błaszczak
  • Wychowawcy: Lidia Doszko, Ryszard Żyłka, Maria Szaniawska, Anna Najda, Wiktoria Zielińska, Dariusz Ochmański, Katarzyna Raboszuk
A także pozostali pracownicy szkoły, bursy i firmy ochroniarskiej.

Młodzież jest pod opieką wychowawców przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Regulamin, plan dnia w bursie oraz inne dokumenty związane z pracą i funkcjonowaniem placówki, są wywieszone w gablotach informacyjnych na korytarzu w bursie lub do wglądu u wychowawców.

Baza socjalnobytowa

Bursa przy Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze oraz suterenę w jednym ze skrzydeł szkoły.

I piętro: pokój wychowawców, świetlica (z telewizorem, dostępem do internetu, który jest również dostępny na terenie całej bursy - sieć bezprzewodowa), pokój socjalny dla uczniów (z kuchenką elektryczną, mikrofalówką, pralką, suszarką, lodówką, deską do prasowania, żelazkiem, czajnikiem bezprzewodowym), zaplecze sanitarne (WC, umywalki, prysznic), sala tradycji szkoły oraz 17 pokoi 4-osobowych.

II piętro: świetlica do tenisa stołowego, pokój cichej nauki, zaplecze sanitarne (WC, umywalki, prysznice), izolatka oraz 17 pokoi mieszkalnych 4-osobowych.

Suterena: stołówka, kuchnia, magazyn, pralnia, magazyn pościelowy, siłownia.

Czas wolny

Wrażliwość kadry na zainteresowania i potrzeby młodzieży zaowocowała urozmaiconym programem wychowawczym. W trakcie roku szkolnego młodzież spędzała czas wolny uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach i kołach zainteresowań.

Młodzież ma możliwość uczestnictwa w rożnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez bursę oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Co roku nasi wychowankowie biorą udział między innymi w Konkursie Piosenki Walentynkowej, Konkursie Kolęd, Konkursie Poezji Miłosnej - „Erato”, Interdyscyplinarnym Turnieju Sportowym (rozgrywki sportowe dla chłopców i dziewcząt w piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, szachach, strzelaniu). Wychowankowie mogą również uczestniczyć w wyjściach zorganizowanych, takich jakich: wycieczka na Majdanek do obozu zagłady, wycieczka po Starym Mieście, wyjścia na uroczystości patriotyczne. Natomiast w bursie wychowankowie mogą brać udział w zajęciach plastycznych o różnej tematyce oraz w zajęciach sportowych. Wychowankowie również mogą korzystać z centrum multimedialnego, które się znajduje w szkolnej bibliotece.

Tradycją bursy staje się też: Kolacja Wigilijna z występem artystycznym (jasełka), Uroczysty Posiłek z okazji Świąt Wielkanocnych, integracyjne zajęcia, spotkania z okazji różnych uroczystości.

Kontakt

Bursa nr 8, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. 81 444 27 01

e-mail: bursa8@zsb.lublin.pl