Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

„Złota Kielnia” 2015

Finał

Budowlanka na Słowiczej kształci najlepszych fachowców w kraju.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odnieśli sukces w finale centralnym XLIV edycji ogólnopolskiego konkursu -Turniej Budowlany „Złota Kielnia”.

W dniach 11-13 marca 2015r. w Poznaniu, na Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2015 odbył się finał Turnieju Budowlanego „ Złota Kielnia”. Uczestniczyło w nim 30 uczniów szkół budowlanych, w sześciu kwalifikacjach: wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.), montaż suchej zabudowy (B.05.), roboty malarsko – tapeciarskie (B.06.), roboty posadzkarskie i okładzinowe (B.07.), wykonywanie robót związanych z wykonywaniem i remontem instalacji sanitarnych (B.09.) oraz wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18.). Byli to najlepsi w całej Polsce „młodzi fachowcy” wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych i okręgowych spośród ponad 3500 grupy uczniów szkół zawodowych, kształcących w zawodach budowlanych w całym kraju.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie zwyciężyli w dwóch kwalifikacjach: Paweł Purc z kl. 2t zdobył I miejsce w zawodzie malarz-tapeciarz.

Dodatkowo Krzysztof Paździor został najlepszym finalistą konkursu zdobywając 192 pkt. na 200 możliwych i otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej – puchar i nowoczesny laptop.

Natomiast Paweł Purc zdobywając pierwsze miejsce w turnieju uzyskał również tytuł Młodego Malarza Roku 2015 w konkursie organizowanym przez firmę DEKORAL. Jako zwycięzca otrzymał zestaw profesjonalnych narzędzi malarskich, a nasza szkoła otrzymała agregat malarski oraz 300 l farby. Paweł będzie również uczestniczył w uroczystej gali firmy DEKORAL organizowanej na zakończenie konkursu MALARZ ROKU 2015 oraz weźmie udział warsztatach organizowanych przez Akademię Technik Malarskich DEKORAL we Wrocławiu.

Polskie Radio o laureatach konkursu


Eliminacje

17 stycznia 2015 w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie odbyły się kolejne, XLIV eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” dla 92 uczestników z 17 szkół z województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Reprezentowali oni swoje szkoły w kwalifikacjach:

Patronat nad konkursem objęły Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, TVP Lublin, Radio Lublin. Tradycyjnie z naszego okręgu mamy reprezentację w finale konkursu – pięciu uczniów z ZSB w Mielcu, dwóch z ZSB Lublin i jednego z ZSP nr 2 w Stalowej Woli.

Serdecznie gratulujemy!

Wykaz szkół, których uczniowie wzięli udział w eliminacjach:

Zapraszamy również na strony Państwowej Inspekcji Pracy i Radia Lublin


O Turnieju…

Organizatorem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Organizator konkursu przygotowuje i przeprowadza Turniej za pośrednictwem Komitetu Głównego, który jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny konkursu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, Komitet Główny.

Celem Turnieju jest:

Tematyka Turnieju obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie w zakresie:

W zawodach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych: murarz, malarz, posadzkarz, monter instalacji sanitarnych, stolarz. Uczniowie startują indywidualnie w poszczególnych eliminacjach: szkolnych, okręgowych oraz centralnych. Na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11maja 2007 r. Nr 83, poz. 562) laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie laureata lub finalisty Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Eliminacje okręgowe są przeprowadzane równolegle pod nadzorem członków Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego w następujących okręgach:

Szczegółowe wymagania, harmonogram tegorocznej edycji oraz przykładowe testy i zadania są zamieszczone na oficjalnej stronie konkursu: www.turniejbudowlany.edu.pl.


„Złota Kielnia” 2014

W dniach 11–14 marca w Poznaniu odbył się finał centralny XLIII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, w którym uczeń naszej szkoły Krzysztof Paździor z klasy II tg zajął II miejsce w zawodzie malarz-tapeciarz. Zawody składały się z dwóch części, w pierwszej uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne polegające na wymalowaniu koła wpisanego w kwadrat o zadanych wymiarach. Dodatkowo musieli pomalować fragment ściany od szablonu. W drugiej części uczniowie pisali test z wiedzy teoretycznej. Krzysztof zarówno zadanie praktyczne, jak i teoretyczne wykonał bardzo dobrze i to pozwoliło mu uplasować się na tak wysokim miejscu. Jako laureat Turnieju otrzymał cenne nagrody a ponadto będzie zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W dniach 29–30 maja wraz z opiekunem weźmie udział w szkoleniu specjalistycznym w Akademii Technik Malarskich we Wrocławiu.

Zadania konkursowe i uroczysta gala na zakończenie turnieju odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2014, co znacznie podniosło rangę imprezy.


Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń Krzysztof Paździor z klasy 2tg awansował do finału centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie malarz-tapeciarz. W eliminacjach okręgowych startowało 83 malarzy z całej Polski, a Krzysztof znalazł się na pierwszym miejscu w szóstce finalistów, gromadząc 63 punkty na 70 możliwych. Gratulujemy awansu i życzymy sukcesu na zawodach centralnych.

Finał centralny odbędzie się w dniach 11-14 marca 2014 na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2014 w Poznaniu.


W dniu 11 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej w Lublinie odbyły się XLIII eliminacje okręgowe Turniej Budowlany „Złota Kielnia”. W eliminacjach wzięło udział 50 uczniów z 12 szkół wschodniej Polski.

Turniej Budowlany jest ogólnopolskim konkursem skierowanym do uczniów zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach budowlanych. Podobnie jak w ostatnich latach w ramach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” we współpracy z Akademią Technik Malarskich organizowane jest również współzawodnictwo o tytuł Młody Malarz Roku Dekoral Professional.

Uczestnicy konkursu reprezentowali swoje szkoły w zawodach: murarz (12 uczestników), malarz (15), posadzkarz (15), stolarz (2) oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych (6). Uczniowie biorący udział w eliminacjach bez większych problemów rozwiązali testy - zawodowy i z przedsiębiorczości. Podobnie było z zadaniami problemowymi.

Dzięki wielu firmom budowlanym i instalacyjnym (firmy Beretta, Fakro, Hawle, Kisan, Omega oraz Rettig Heating) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali drobne upominki i materiały reklamowe. Ponadto w czasie, gdy uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania, nauczyciele spotkali się z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wsparcia kształcenia zawodowego w zakresie bhp przez inspektorów PIP. Inspektorzy pracy zachęcali uczestników Turnieju Budowlanego do właściwych postaw przy wykonywaniu zadań zawodowych i rozdali młodzieży materiały zawierające informacje o zagrożeniach i przepisach bhp na różnych stanowiskach pracy.

Turniej Budowlany jest jedynym konkursem, który od przeszło 40 lat daje uczniom zasadniczych szkół zawodowych w prawie wszystkich szkołach budowlanych w kraju, możliwość sprawdzenia siebie i odniesienia sukcesu edukacyjnego. Formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Laureaci konkursu decyzją MEN są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Patronat medialny nad konkursem objęła TVP Lublin, a Radio Lublin zamieściło na swojej stronie internetowej artykuł poświęcony tegorocznym eliminacjom zatytułowany „Uczniowie walczyli o Złotą Kielnię” (http://www.tvp.pl/lublin/patronaty/turniej-budowlany-zlota-kielnia/13600163), (http://moje.radio.lublin.pl/uczniowie-walczyli-o-zlota-kielnie.html).

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Pełnomocnik Turnieju Budowlanego
Okręg Lublin
Agnieszka Rozwadowska

Patronat medialny nad konkursem objęła TVP Lublin


„Złota Kielnia” 2013

W Grudziądzu w dniach 18-20 maja odbył się finał centralny XLII edycji Turnieu Budowlanego „Złota Kielnia” Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrian Walo - po raz drugi w zawodzie monter urządzeń i instalacji sanitarnych oraz Krzysztof Pieńkosz w zawodzie malarz. Obaj zostali laureatami konkursu i otrzymali nagrody, zajmując odpowiednio czwarte i piąte miejsce w swoim zawodzie.

W części praktycznej Adrian miał do wykonania ogrzewanie podłogowe oraz rozprowadzenie instalacji wodociągowej z podłączeniem do kotła wiszącego. Natomiast Krzysztof musiał pomalować ścianę i wykonać na niej znak graficzny jednej z dyscyplin sportowych. Obaj wykonali swoją pracę jak profesjonaliści. Jako laureaci uczniowie ci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. będą oni uczestnikami szkoleń w firmach: RUG Riello Urządzenia Grzewcze w Toruniu oraz Akademia Technik Malarskich Dekoral we Wrocławiu, podobnie jaki inni finaliści konkursu.


Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do finału centralnego ogólnopolskiego konkursu Turniej Budowlany „Złota Kielnia”.

Komisja Oceniająca prace konkursowe po sprawdzeniu prac oraz dokonaniu analizy wyników zakwalifikowała do finału dwóch uczniów reprezentujących Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie. Są to: Krzysztof Pieńkosz z klasy III AH oraz Adrian Walo z klasy III EL. Krzysztof w eliminacjach okręgowych zajął czwarte miejsce wśród 76 uczestników w zawodzie malarz – tapeciarz, a Adrian pierwsze wśród 56 monterów instalacji i urządzeń sanitarnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w finale, który odbędzie się w Grudziądzu w dniach 18-20 kwietnia 2013 r.


W sobotę 9 marca 2013 r. w naszej szkole odbyły się kolejne, XLII eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Mimo nie najlepszej pogody gościliśmy 75 uczestników z 15 szkół budowlanych Polski Wschodniej:

Uczniowie reprezentowali swoje szkoły w zawodach: murarz, malarz, posadzkarz, stolarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczniowie biorący udział w eliminacjach bez większych problemów rozwiązali testy - zawodowy i z przedsiębiorczości. Podobnie było z zadaniem problemowym.

Dzięki sponsorom (firma Fakro i Rettig Heating) uczestnicy i opiekunowie otrzymali gadżety i materiały reklamowe. Ponadto w czasie, gdy uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania, nauczyciele spotkali się z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wsparcia kształcenia zawodowego w zakresie BHP przez inspektorów PIP.

Patronat medialny nad konkursem objęła TVP Lublin, a Radio Lublin zamieściło na swojej stronie internetowej artykuł poświęcony tegorocznym eliminacjom zatytułowany „Budowlańcy na start” (http://moje.radio.lublin.pl/budowlancy-na-start.html).

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Patron medialny:


„Złota Kielnia” 2012

10 marca 2012 w naszej szkole odbyły się XLI eliminacje okręgowe ogólnopolskiego konkursu Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, w których uczestniczyło: 16 posadzkarzy, 15 murarzy, 14 monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, 10 malarzy-tapeciarzy oraz 6 stolarzy. Byli to uczniowie zasadniczych szkół zawodowych Polski południowo-wschodniej. Uczestnicy i ich opiekunowie przyjechali z Hrubieszowa, Puław, Ryk, Mielca, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Kielc. W konkursie wzieli również udział nasi uczniowie z klas drugich i trzecich, którzy reprezentowali szkołę w zawodach: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

W dniach 19-21 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się ogólnopolski Finał Centralny XLI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Naszą szkołę w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych reprezentował Adrian Walo uczeń klasy IIe, który zajął zaszczytne III miejsce. XLI Edycja zakończyła się galą wręczenia nagród w Zamku Królewskim. GRATULUJEMY!