Nasze sukcesy

Rok szkolny 2017/2018

4.05.2018

29 maja 2018 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca XII edycję międzyszkolnego konkursu „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

W konkursie uczestniczyła młodzież i nauczyciele ze szkół województwa lubelskiego. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 267 uczniów, 89 zespołów reprezentujących 29 szkół. W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 63 laureatów i grupę 46 wyróżnionych.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę również odnieśli sukcesy w tym konkursie. Byli to:

  • Adrian Siepsiak: I miejsce (technik technologii drewna - A.13)
  • Arkadiusz Korzeniowski : II miejsce (technik technologii drewna - A.13)
  • Jakub Parol: II miejsce (technik technologii drewna - A.13)
  • Mateusz Drozd: I miejsce (technik budownictwa - B.33)
  • Daniel Kowalski: wyróżnienie (technik urządzeń sanitarnych - B.09)
  • Maja Kulczycka: wyróżnienie (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - B.22)

7.11.2017

W dniu 7 listopada 2017 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów województwa lubelskiego, w tym uczennica naszej szkoły Julia Cudak z kl. IIIO. Gratulujemy Julce i namawiamy innych uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i starania się o stypendia naukowe.

19.11.2017