Nasze sukcesy

Rok szkolny 2017/2018

7.11.2017

W dniu 7 listopada 2017 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów województwa lubelskiego, w tym uczennica naszej szkoły Julia Cudak z kl. IIIO. Gratulujemy Julce i namawiamy innych uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i starania się o stypendia naukowe.

19.11.2017