Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technikaUczniowie klasy III O (technik budownictwa) wezmą udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność” zatytułowanym „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika”. Projekt zakłada udział w dwutygodniowym stażu zawodowym 10-osobowej grupy uczniów. Praktyki zawodowe organizowane są przez firmę Vitalis GmbH - instytucję goszczącą. Staż zawodowy odbędzie się w terminie od 13.05.2018 do 26.05.2018 r. Rekrutacja trwa od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. Zainteresowani uczniowie mogą zgłosić się do pani Agaty Nossowskiej – koordynatora projektu w celu pobrania formularza rekrutacyjnego i uzyskania dalszych informacji.

Staż jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Praktyki będą odbywały się w warsztatach przygotowanych na miejscu pobytu w Schkeuditz, Gut-Wehlitz koło Lipska, ewentualnie na zaplanowanych budowach. Głównym celem praktyk zagranicznych jest stworzenie uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i rozszerzenie, pogłębienie umiejętności praktycznych absolwentów techników o takie, których program nauczania nie obejmuje a także uzyskanie nowych praktycznych kwalifikacji z zakresu prac budowlanych.

Uczestnicy projektu przyswoją wiedzę na temat zastosowania nowych technologii, posługiwania się nowoczesnym sprzętem, zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy firm niemieckich, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania się z systemem nauki zawodu kraju goszczącego, podniesienia kompetencji językowych z języka niemieckiego. Nabyte przez uczestników nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Podczas wyjazdu beneficjenci będą mieli szansę spotkać się i nawiązać kontakty z młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej, a przede wszystkim z miejscową młodzieżą niemiecką. Zagraniczna praktyka uczniów Technikum Budowlanego odpowiada potrzebom rozwoju kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, promuje szkołę i motywuje uczniów do nauki zawodu a w dalszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na lokalny rynek pracy.

Nasz partner w projekcie
Vitalis Betreuungsgeselischaft fur Modellprojekte GmbH
www.gut-wehlitz.de

Vitalis GmbH jest organizacją przyjmującą w ramach programu Erasmus Plus i zajmuje się głównie realizacją projektów mobilnościowych IVT, PLM i VETPRO z różnych dziedzin kształcenia, głównie zawodowego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie wielu udanych praktyk i wymian doświadczeń głównie dla młodzieży szkolnej, kadry nauczycielskiej i szkoleniowej. W przeciągu ostatnich 15 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 1000 gości z krajów Unii Europejskiej. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych, jak i również wspierają młodzież czy grono nauczycielskie w kwestiach problemów językowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem (technologia robót wykończeniowych, murarstwo, posadzkarstwo). Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska. Vitalis GmbH w połączeniu z praktykami oferuje szeroki program kulturalny, jak i również w ramach zainteresowania partnerów kursy językowe. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i może ją w odpowiedni sposób wykorzystać w układaniu poprawnych programów uwzględniających potrzeby szkolnictwa polskiego. Firma posiada na swoim terenie własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania. Firma posiada własne warsztaty mechaniczne, elektroniczne, fryzjerskie oraz mechaniczne.