Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technikaW dniach 13.05. - 26.05.2018 10osobowa grupa uczniów klasy III O (technik budownictwa) odbywała praktykę zawodową w Schkeuditz niedaleko Lipska w Niemczech w ramach programu Erasmus Plus. Uczniowie realizowali projekt „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” w organizacji partnerskiej Vitalis GmbH. Uczniowie pod opieką Pani Marii Kwapich przybyli do Gut Wehlitz 13 maja, gdzie zostali serdecznie przywitani przez przedstawiciela naszej organizacji partnerskiej. Po krótkim wprowadzeniu w plan przebiegu stażu grupa poznawała miejsce odbywania praktyk i zakwaterowania. Uczestnicy podczas całego pobytu byli wspierani przez swojego opiekuna.

Celem praktyki było zwrócenie uwagi uczestnikom na konieczność rozwoju umiejętności zawodowych w dziedzinie budownictwa, kształcenie kompetencji socjalnych i interkulturowych jak również poprawa kompetencji językowych, aby sprostać rosnącej konkurencji na międzynarodowym rynku pracy. Staż w Niemczech pomógł uczniom zebrać praktyczne doświadczenia i poprawić umiejętności językowe. Dalszym celem projektu było poznanie struktury organizacyjnej i sposobu pracy niemieckiego przedsiębiorstwa oraz przekazanie informacji na temat różnych możliwości kształcenia zawodowego w Niemczech.

W poniedziałek 14 maja uczniowie rozpoczęli zajęcia praktyczne. Na miejscu praktyki zostali przedstawieni swoim zawodowym opiekunom i zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP. Uczniowie pracowali w budynkach chronionych jako budownictwo zabytkowe. Uczniowie przygotowywali miejsce budowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, planowali zapotrzebowanie na konieczny materiał. Stażyści wykonywali różne wiązania murarskie np. wiązanie krzyżykowe, tynkowali ściany wewnątrz i zewnątrz budynku, wykonywali różne mieszanki z wapna, cementu, piasku i wody w zależności od potrzeb. Uczniowie montowali również własnoręcznie wykonane szafy do zabudowy, mogli również poznać zasady przygotowania podłoża i układania płyt tarasowych.

Podczas swojego pobytu w Niemczech uczniowie zwiedzili Lipsk (m.in. Dworzec Główny, Piwnica Auerbacha, Kościół Św. Mikołaja, Kościół Św. Tomasza, Pomnik Bitwy Narodów). W sobotę uczniowie wyjechali na wycieczkę do Berlina, gdzie mogli zobaczyć Plac Poczdamski, Reichstag, Kościół Pamięci, Checkpoint Charlie i inne zabytkowe miejsca. Ciekawym przeżyciem było zwiedzenie Muzeum Techniki prezentujące imponującą wystawę osiągnięć starych i nowych technologii. W niedzielę stażystów czekała wycieczka do Drezna. Zwinger, Frauenkirche, Semperoper – to najważniejsze miejsca w tym pięknym mieście, które mogli zwiedzić uczniowie.

Na zakończenie pobytu uczniowie omówili wraz z koordynatorem projektu przebieg swojego stażu i wzięli udział w uroczystości wręczenia certyfikatów i świadectw. Po przybyciu do kraju stażyści otrzymają certyfikaty Europass Mobilność w języku polskim i niemieckim, które będą mogli załączyć do dokumentów aplikacyjnych w przyszłej rekrutacji zawodowej. Wszyscy uczniowie ocenili przebyty staż jako bardzo ciekawe i doskonalące doświadczenie zawodowe i osobiste.
Uczniowie klasy III O (technik budownictwa) wezmą udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność” zatytułowanym „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika”. Projekt zakłada udział w dwutygodniowym stażu zawodowym 10-osobowej grupy uczniów. Praktyki zawodowe organizowane są przez firmę Vitalis GmbH - instytucję goszczącą. Staż zawodowy odbędzie się w terminie od 13.05.2018 do 26.05.2018 r. Rekrutacja trwa od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. Zainteresowani uczniowie mogą zgłosić się do pani Agaty Nossowskiej – koordynatora projektu w celu pobrania formularza rekrutacyjnego i uzyskania dalszych informacji.

Staż jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Praktyki będą odbywały się w warsztatach przygotowanych na miejscu pobytu w Schkeuditz, Gut-Wehlitz koło Lipska, ewentualnie na zaplanowanych budowach. Głównym celem praktyk zagranicznych jest stworzenie uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i rozszerzenie, pogłębienie umiejętności praktycznych absolwentów techników o takie, których program nauczania nie obejmuje a także uzyskanie nowych praktycznych kwalifikacji z zakresu prac budowlanych.

Uczestnicy projektu przyswoją wiedzę na temat zastosowania nowych technologii, posługiwania się nowoczesnym sprzętem, zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy firm niemieckich, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania się z systemem nauki zawodu kraju goszczącego, podniesienia kompetencji językowych z języka niemieckiego. Nabyte przez uczestników nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Podczas wyjazdu beneficjenci będą mieli szansę spotkać się i nawiązać kontakty z młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej, a przede wszystkim z miejscową młodzieżą niemiecką. Zagraniczna praktyka uczniów Technikum Budowlanego odpowiada potrzebom rozwoju kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, promuje szkołę i motywuje uczniów do nauki zawodu a w dalszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na lokalny rynek pracy.

Nasz partner w projekcie
Vitalis Betreuungsgeselischaft fur Modellprojekte GmbH
www.gut-wehlitz.de

Vitalis GmbH jest organizacją przyjmującą w ramach programu Erasmus Plus i zajmuje się głównie realizacją projektów mobilnościowych IVT, PLM i VETPRO z różnych dziedzin kształcenia, głównie zawodowego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie wielu udanych praktyk i wymian doświadczeń głównie dla młodzieży szkolnej, kadry nauczycielskiej i szkoleniowej. W przeciągu ostatnich 15 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 1000 gości z krajów Unii Europejskiej. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych, jak i również wspierają młodzież czy grono nauczycielskie w kwestiach problemów językowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem (technologia robót wykończeniowych, murarstwo, posadzkarstwo). Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska. Vitalis GmbH w połączeniu z praktykami oferuje szeroki program kulturalny, jak i również w ramach zainteresowania partnerów kursy językowe. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i może ją w odpowiedni sposób wykorzystać w układaniu poprawnych programów uwzględniających potrzeby szkolnictwa polskiego. Firma posiada na swoim terenie własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania. Firma posiada własne warsztaty mechaniczne, elektroniczne, fryzjerskie oraz mechaniczne.