» Start » Praktyczna nauka zawodu » Nowy egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy z kwalifikacji
Rok szkolny 2017/2018

Sesja czerwiec–lipiec 2018

Harmonogram (PDF)

Sesja styczeń–luty 2018

Kwalifikacja

Część pisemna

Część praktyczna

Data

Godz.

Data

Godz.

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

11 styczeń

2018r.

Sala 10

10:00

10 styczeń 2018r.

Sala 13

13:00

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

11 styczeń

2018r.

Sala 12

8:00

lub

10:00

10-13 luty 2018 r.

Warsztat

9:00

lub

15:00

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

11 styczeń

2018r.

Sala 10

12:00

10 styczeń 2018r.

Sala 13

9:00

B.27

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

11 styczeń

2018r.

Sala 10

14:00

10 styczeń 2018r.

Sala 13

13:00

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

11 styczeń

2018r.

Sala 12

12:00

lub

14:00

18 styczeń 2018r.

Sala 12

9:00

lub

15:00