Za nami kolejna Akcja Honorowego Oddawania Krwi, bardzo dziękujemy za udział wszystkim - i tym którzy się zgłosili, a z różnych przyczyn nie mogli oddać krwi oraz tym co oddali, a było to aż 21 osób.