„Inspiracje” to projekt realizowany w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, a w jego organizację zaangażowani są nauczyciele różnych przedmiotów. Głównym zamierzeniem projektu, który odbywa się co roku, są prezentacje sztuki (recytacja poezji, prace plastyczne) inspirowane dziełami literatury. Rok 2011 – ogłoszony rokiem Czesława Miłosza – stanowił źródło inspiracji pierwszej edycji.

Tegoroczna edycja konkursu objęta jest patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy na najnowszą edycję projektu:

Konkurs recytatorsko-artystyczny „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt...”


Poprzednie edycje:

2018 Konkurs recytatorsko-artystyczny „(Nie)zwyczajna natura”
2017 Konkurs recytatorsko-artystyczny „Poeci lubelscy i Lublin w poezji”
2016 Konkurs recytatorsko-artystyczny inspirowany poezją Williama Szekspira
2015 Konkurs recytatorsko-artystyczny inspirowany poezją Jana Twardowskiego
2014 Konkurs recytatorsko-artystyczny inspirowany Powstaniem Warszawskim
2013 Konkurs plastyczno-recytatorski inspirowany poezją Wisławy Szymborskiej
2012 Konkurs plastyczno-recytatorski inspirowany poezją Bolesława Leśmiana
2011 Dwujęzyczny konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza